• Mantec - Ta kontroll över din verksamhet
  • Mantec - Behöver din verksamhet en vändning?
  • Mantec - Prestera i världsklass
  • Mantec - Kan du genomföra en förändring som består?
  • Mantec - Er tillväxt - är vår tillväxt
  • Mantec - Har du nyckeln till effektivitet?

 
 

Mantec på en minut

Mantec är ett konsultbolag som bidrar till effektivitet, reducerar verksamhetskostnader, ökar produktivitet, förkortar ledtider, förbättrar leveransprecision och förstärker försäljning. Mantec ger inte bara råd - VI IMPLEMENTERAR

Adderat värde till våra kunder

Över de senaste 10 åren har Mantec tillfört sina kunder mer än EUR 700 miljoner i värde genom att implementera verksamhetsförbättrande åtgärder. I genomsnitt ger ett Mantec-projekt en värdeavkastning på cirka 4 till 1 av investeringens storlek. Läs mer om Mantecs metod här.

The CI-Lean methodology

Mantec has developed over the years a stable way to integrate continuous improvement in business systems. Some aspects of our approach are available in a book format now, commended, among others, by Professor Jeffrey Liker as

"Beyond Lean' is really about moving beyond the common practice of lean as a toolkit and getting back to the essence of Toyota Way of thinking. It offers many important insights"

 

Read more about CI-Lean