• Mantec - Ta kontroll över din verksamhet
  • Mantec - Behöver din verksamhet en vändning?
  • Mantec - Prestera i världsklass
  • Mantec - Kan du genomföra en förändring som består?
  • Mantec - Er tillväxt - är vår tillväxt
  • Mantec - Har du nyckeln till effektivitet?

 
 

Mantec på en minut

Mantec är ett konsultbolag som bidrar till effektivitet, reducerar verksamhetskostnader, ökar produktivitet, förkortar ledtider, förbättrar leveransprecision och förstärker försäljning. Mantec ger inte bara råd - VI IMPLEMENTERAR

Adderat värde till våra kunder

Över de senaste 10 åren har Mantec tillfört sina kunder mer än EUR 600 miljoner i värde genom att implementera verksamhetsförbättrande åtgärder. I genomsnitt ger ett Mantec-projekt en värdeavkastning på cirka 4 till 1 av investeringens storlek. Läs mer om Mantecs metod här.