Nordens ledande implementationsföretag

Hjälper dig att stärka din konkurrenskraft

Mantec i korthet

800 miljoner euro i mervärde för våra kunder
Över 100 kompetenta och mångsidiga konsulter
Expertis inom många olika branscher

Mantec på en minut

Mantec är ett konsultföretag som förbättrar effektiviteten, minskar driftskostnaderna, ökar produktiviteten, kortar ledtiderna, förbättrar leveransnoggrannheten och ökar försäljningen.


Mantec

Mantec grundades 1996 och fokuserade till en början på de inhemska marknaderna i Skandinavien. Från början anpassade vi våra konsulttjänster för att passa de nordiska värderingarna och arbetssätten. För Mantec betyder det teamarbete och kundorienterad förändringsledning.

Vår vägledande princip är kundnytta, och det uppnår vi genom ett nära samarbete med våra kunder i projekt som leder till mätbara förbättringar och hållbar förändring.

Mantec har vuxit successivt och vi verkar nu i flera olika länder. Om kunden behöver hjälp på olika marknader kan vi därför tillgodose dessa behov. Vi har genomfört projekt med mycket goda resultat i de flesta delar av Europa, Nordamerika och Sydostasien.

Ta reda på hur vi kan stödja ditt företag?