Mantec på en minut

Nordens ledande implementationsföretag med fokus på konkurrenskraft

Ladda ner

Vi är inte bara rådgivare – vi är norra Europas ledande genomförandeföretaget med 20 års erfarenhet.
Experter med branscherfarenhet och effektiva
Kunderna får snabbt god avkastning på sina investeringar.

Mantecs professionella nätverk och verktyg för garanterad framgång.
Beprövad metodik med över 500 genomförda projekt och hundratals referenser.
Mantec har gott anseende i hela världen har tilldelats flerautmärkelser.

Vår välbeprövade process

Mantecs process består av tre olika delar: analys, implementering och uppföljning. Analys är den diagnostiska delen av processen där förbättringspotentialen bedöms. Efter analysen följer genomförandefasen, som syftar till att uppnå mätbara resultat. Den tredje och sista fasen är uppföljning som säkerställer att de uppnådda förbättringarna bibehålls.

Helhetsbedömning

Mantecs ser över helheten utifrån tre olika aspekter: 1. Värdeskapande 2. Resultatuppföljning 3. Ledningsförmåga. Dessa tre delar ligger sedan till grund för ett kontinuerligt förbättringsarbete, vilket är vad ständig förändring handlar om.

Kärnkompetenser

Att effektivisera organisationer och processer, införa eller förbättra resultatuppföljningsmetoder och underlätta beteendemässig utveckling är Mantecs tre huvudkompetenser.

Mantecs metod

Mantec_approach_pyramid

Ett Mantec-program fokuserar på kontroll vid tidpunkten för genomförande, eftersom 80–90 % av alla kostnader uppkommer på de lägsta nivåerna. Mantecs metod bygger på förändringsledning och kommunikation på alla nivåer i organisationen, både nedifrån och upp och uppifrån och ned.

Ta reda på hur vi kan stödja ditt företag?