Skandinaviskt ursprung – global närvaro

Med fokus på kundnytta

Mantecs metod

Vad vi gör

Mantec är ett konsultföretag som förbättrar effektiviteten, minskar driftskostnaderna, ökar produktiviteten, kortar ledtider, minskar onödig lagerhållning och förbättrar leveransnoggrannheten.

Vi har kompetens inom omorganisation, kompetensutveckling och footprintanalys samt för att stärka och strukturera säljorganisationer. Kort sagt, vi hanterar förändringsprocesser.

80–90 % av alla kostnader hanteras av första linjens chefer. Mantec fokuserar på styrningen av den organisation som hanterar kostnadsmassan.

Hur vi jobbar

Mantecs projekt ger i genomsnitt en avkastning på över 300 % av den ursprungliga investeringen och vi har en mycket hög kundnöjdhet. Hur vi gör det?

Genom djupgående och öppna samtal med kunden skapar vi förutsättningar för ett framgångsrikt projekt. Vår relation med nya kunder börjar med en grundlig analys av deras verksamhet.

Analysen tar 3–4 veckor och vi lägger ner ett arbete som motsvarar mellan 6 och 15 manveckor. Syftet med analysen är att kartlägga förbättringspotentialen och ta reda på vilket penningvärde den har.

Under analysen för vi en öppen dialog med kunden för att säkerställa att vi har en gemensam syn på hur vi ska genomföra ett projekt.

Skandinaviskt ursprung – global närvaro

Mantecs ursprungliga hemmamarknad är Skandinavien (Sverige, Danmark och Norge). Vi expanderade dock snabbt till Finland, och i takt med att vår verksamhet växte följde vi med våra kunder till Tyskland, Storbritannien, Polen, Benelux, Ryssland, Irland och flera andra europeiska länder. Vi har också genomfört ett antal projekt i USA och Asien med mycket goda resultat.

Vi har kompetens att verka på alla marknader där våra kunder finns. Även om våra värderingar och arbetsmetoder i grunden är skandinaviska vet vi att många problem som rör den lokala kulturen kräver lokala lösningar. Å andra sidan finns det många områden där en god förvaltning inte är beroende av den lokala kulturen. Vår framgång bygger på vår förmåga att kombinera vårt skandinaviska varumärke av sunda och framgångsrika ledningstekniker med vår förståelse för olikaa språk, kulturer och tankesätt.

Konsulter

Skickliga yrkesmän – men vanliga människor

Mantec har idag över 100 konsulter med en genomsnittlig erfarenhet av förändringsledning på mer än 14 år. De flesta av våra medarbetare har teknisk och/eller affärsrelaterad utbildning i kombination med lång erfarenhet av linjeledning.

Våra konsulter har arbetat på konsultbasis i mellan 10 och 25 år. Vi sätter samman våra projektteam men hänsyn till erfarenhet, kunskap, akademisk bakgrund och deltagarnas förmåga att nå resultat.

Ett Mantec-projekt resulterar ofta i betydande förändringar i kundens organisation och arbetssätt. Konsultens bakgrund och långa erfarenhet från liknande, och andra, företag och organisationer tillför projektet en ny dimension.

Vi lägger också stor vikt vid hur våra konsulter arbetar i team, både internt i våra konsultteam och tillsammans med kundernas medarbetare.

Historia

Mantec grundades 1996 och hemmamarknaden var den inhemska marknaden i Skandinavien (Sverige, Danmark och Norge). Kort därefter expanderade vi till Finland. Företagets tre grundare hade lång erfarenhet av att hjälpa kunder att skapa välfungerande organisationer och ville slå ihop ”det skandinaviska arbetssättet” med en ”no-nonsense roll-up-your-sleeves”-strategi. Vi försöker alltid hitta ett individuellt anpassat tillvägagångssätt och en lösning tillsammans med våra kunder. Det innebär att vi arbetar kundorienterat och inte presenterar en fördefinierad lösning för våra kunder.

Från dag ett har vi fokuserat på kundnytta, som vi också kallar mätbara resultat. För oss är jobbet inte klart förrän vi genom kundens organisation har skapat en förändring som ger mätbara resultaten.

I takt med att Mantec växte följde vi med våra kunder från Norden och till Storbritannien, Tyskland, Polen, Ryssland, Centraleuropa, Asien och Nordamerika.

Sedan 1996 har vår omsättning ökat till mer än 15 miljoner euro 2019, och antalet konsulter har ökat från de tre grundarna till över 100. Vi är stolta över att alla våra konsulter har lång erfarenhet. De har även god genomförandeförmåga och tillämpar väl-beprövade metoder.

Att uppnå mätbara och hållbara effekter kan låta enkelt, men så är det inte. Det kräver rätt kombination av färdigheter och – minst lika viktigt – rätt erfarenhet. Mantec har genomfört  mer än 500 projekt, som alla har resulterat i mätbara, positiva effekter för våra kunder.

Ta reda på hur vi kan stödja ditt företag?