Våra konsulter

Skickliga yrkesmän - samtidigt helt vanliga människor

Mantec har i dag cirka 140 konsulter med en medelålder på drygt 40 år. De flesta av våra medarbetare har en teknisk och/eller ekonomexamen i kombination med minst 5 års chefs-/linjeerfarenhet. Våra konsulter har dessutom i genomsnitt mellan 10 och 15 års erfarenhet av konsultverksamhet. Vi sätter samman våra projektteam enligt kunskap, erfarenheter, akademisk bakgrund samt förmåga att nå och genomföra resultat.

Ett Mantec projekt resulterar ofta i betydande förändringar av vår kunds organisation och deras sätt att arbeta på. Konsultens bakgrund och omfattande erfarenhet från liknande (och annorlunda) företag och organisationer tillför en ny dimension till projektet. Därför lägger vi stor vikt vid hur våra konsulter arbetar i team, både internt i våra egna team, samt tillsammans med våra kunders folk.

 

Kommentar från kund:

"Jag måste också tillägga, att vi blev uppriktigt förvånade av det mycket professionella och genomtänkta sätt på vilket Mantecs team uppträdde. Vår företagskultur och känsliga sidor har beaktats under hela processen." 

"Vi skulle också vilja betona att de Mantec-konsulter som vi arbetade med var mycket professionella och de fungerade mycket bra ihop med våra medarbetare, även på ett personligt plan." 

Citat från VD på ett danskt bolag