Vårt arbetssätt

Vad vi uppnår

Mantec är ett konsultbolag som bidrar till effektivitet, ökar produktivitet, förkortar ledtider, reducerar verksamhetskostnader,  förbättrar leveransprecision och förbättrar försäljning. 

Hur vi åstadkommer resultat

Ett Mantec projekt i ger i genomsnitt en avkastning på 400 % av projektets kostnad, med ett intervall på 250 % till över 800 % mycket beroende av kundens verksamhet och projektets storlek. Mantec har en mycket hög nivå av kundtillfredsställelse. Hur uppnår vi detta?

Genom djupgående diskussioner med nya kunder, ser vi till att en grund för ett framgångsrikt projekt finns. Vår relation med nya kunder börjar med ett erbjudande om att göra en grundlig analys av verksamheten.

Analysen tar 2-6 kalenderveckor, och vi investerar mellan 6 till 15 manveckor. Syftet med analysen är att fastställa om det finns en förbättringspotential, och hur stort det ekonomiska värdet av denna förbättringspotential är.

Under förutsättning att det finns en betydande förbättringspotential (minimum en avkastning på 200 % per år) erbjuder vi ett förbättringsprojekt för att kunna realisera denna potential.

Under analysen har vi en öppen dialog med kunden för att säkerställa att vi har en gemensam förståelse för att implementera ett förbättringsprojekt.

Positivt kassaflöde

Då vi planerar ett projekt strävar vi efter att placera de mest lönsamma delprojekten i en tidig fas av projektet. Genom att göra så får kunden normalt en avkastning på 70-80 % av projektinvesteringen redan under tiden för projektet, följt av en lägsta avkastning på 200 % per år. 

 

 

 

Ledning

Mantecs ledning:

Göran R Svensson, Styrelseordförande och Försäljningsansvarig
+46 706 31 86 18
goran.r@mantec.eu

Kjetil Barfelt, VD
+47 9131 3131
kjetil.barfelt@mantec.eu

Bent Hansen, Försäljning Danmark och Europa
+ 45 2091 46 36
bent.hansen@mantec.eu

Mantec på en minut