Vad blir effekten?

Monetära effekter

  • I genomsnitt resulterar ett Mantec projekt i en ökad output om 22-23 procent jämfört med tidigare och med samma input. Samma förhållande gäller i stort om vi vänder på ekvationen; samma output med 22-23 procent mindre input.

  • Vi skapar bättre effektivitet hos våra kunder. Få organisationer har insikt nog att skapa och bibehålla ett optimalt arbetsklimat på egen hand. Effektiviteten ökas genom att identifiera och korrigera icke värdeskapande tid och aktiviteter. Detta är kärnan i ett Mantec projekt.

  • Vår framgång bygger på det faktum att vi har levererat goda resultat för våra kunder. Generellt ger ett Mantec projekt en avkastning på 4:1, men det spänner mellan 2,5:1 och 6:1 beroende på kundens verksamhet och storlek.

 Organisatoriska effekter

  • Relevanta nyckeltal och en uppföljningsstruktur som genomsyrar alla nivåer i företaget. I klartext innebär det att vi hjälper våra kunder att utveckla detaljerade och genomförbara mål för varje nivå och individ. Hela vägen från högsta ledning till linjen.
  • En attityd och ett engagemang som garanterar en långtgående framgång. Vi får människor att arbeta med fokus på rätt saker. Flertalet Mantec kunder har upplevt en högre nivå av personligt engagemang, och det är resultatet av uppmärksamhet och visualisering. Människor får en större förståelse för vilka parametrar som påverkar deras output, samtidigt blir det tydligt att deras arbete är viktigt gruppen i stort. En struktur för att följa upp utvecklingen uppfattas ofta väldigt positivt inom arbetslaget; frånvarande ledning är inte önskvärt av någon. Alla måste veta vad som förväntas av dem den dagen, och när de lämnar arbetet, huruvida dem uppfyllt förväntningarna.
  • De genomförda förbättringarna ger våra kunder lägre kostnader och/eller ökade intäkter för år framöver, långt efter projektet slutförts. Vi ger våra kunder de verktyg som behövs för att bygga en lärande organisation. Den lärande organisationen sätter tydliga och begripliga mål, är angelägen att följa upp och utvärdera utfört arbete och vidta korrigerande åtgärder för att justera och anpassa arbete för att uppfylla de fastställda målen. Den lärande organisationen strävar alltid efter att utveckla och förbättra verksamheten och växer således med kontinuerlig förbättring.