Mantec på en minut

Mantec är ett konsultbolag som förbättrar effektiviteten, förkortar ledtider, förbättrar leveransprecision, reducerar verksamhetskostnader, ökar produktivitet och förstärker försäljning. Mantec ger inte bara råd  - VI IMPLEMENTERAR

Mantecs metodik tar vid genom en analys av nuläget för att avgöra gapet mellan nuvarande status och den nivå där kunden önskar att sin verksamhet befinner sig. Ett projekt med tydliga målsättningar förankras sedan i samarbete med kundorganisationen. 

 

 

      

Mantec utför inte projekt för våra kunder. Men vi älskar att genomföra projekt tillsammans med våra kunder.

Mantec är aktiva i Europa, Sydost Asien, Kina, Nordamerika och Ryssland. Men vi genomför projekt varhelst våra kunders verksamhet är lokaliserad.

Mantec har en dokumenterad meritlista och erfarenheter ifrån en lång rad av branscher. Vi är pragmatiska, målorienterade och ger inte upp förrän våra mål uppnåtts.

Ett Mantec-projekt ger vanligen en avkastning på satsat kapital på 4 till 1.

Mantec på en minut

Var nyfiken  
Ta reda på varför Mantecs projekt i genomsnitt ger en "Return on Investment" på 4 till 1. Klicka ovan för att veta mer.